Hayalleriniz Gerçek Olsun...

Ankara, TÜRKİYE

Demirtepe Vip Şubesi: Demirtepe Cad. No:9 Demirtepe
Konur Vip Şubesi: Konur Sok. No:6 Kızılay ANKARA

E-Mail İletişim

info@yorumzeka.com

×

Online eğitim, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geleneksel eğitimin önüne geçerek hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Son yıllarda bu eğitim sistemi adından sıkça bahsettirmeye başladı. Son 10 yılda hayatımızda özellikle kariyer eğitimi ve mesleki eğitimler alanında online eğitim öne çıkmıştır. Birçok işletme, şirket eğitimlerine online sertifika programlarını dahil etmiştir. Bu alanda birçok araştırma yapılmış ve bu tarz eğitimin başarısı araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre online eğitim başarısının olumlu derecede arttığı gözlemlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadelede çözüm online eğitimde bulundu. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle online eğitim mecburen geleneksel eğitimin yerini aldı. Bu sayede evlere kapandığımız pandemi sürecinde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelere eğitimler online olarak verilmeye başlandı. Ancak yıllardır alışkın olduğumuz geleneksel eğitim tarzından online eğitim tarzına geçiş kafalarda birtakım sorulara neden oldu. Bu eğitim yeterli mi? Geleneksel eğitimin yerini alabilir mi? Tüm bu sorulara şimdiye kadar okul ortamında öğretmen liderliğinde almış olduğumuz eğitim alışkanlığı neden olmaktadır.

Ancak hayatımızda dijitalleşme ile birlikte pek çok değişim ve gelişmede beraberinde geldi. Öğretmenler bilgisayar karşısında derslerini anlatmaya başladı. Öğrenciler ekran başında derslere katılmaya çalıştı. Tabi ki bu eğitim tarzının da bir takım zorlukları hem öğretmen hem de öğrenciler açısından mevcut. Öğretmen anlattığı bir konuyu geleneksel eğitimde, öğrencisinin anlayıp anlamadığını gözlerine bakarak bile anlar. Oysa ki online eğitimde bu pek mümkün değildir. Öğrenci açısından da derse konsantre olmak, sadece derse odaklanmak, ev ortamında diğer etkenler gibi zorlukları vardır.

Geleneksel eğitim, bir okul ortamında öğretmen eşliğinde öğrencilerle soru-cevap ve tartışma gibi yöntemlerin kullanıldığı bir uygulama biçimidir. Bu eğitim sistemi öğretmen merkezlidir. Mevcut olan bilgi öğretmen vasıtasıyla öğrencilere aktarılır. Geleneksel eğitimde tüm öğrenciler öğretmenin anlattıklarını aynı seviyede kavrayamaz. Öğrenciler eğitim almanın yanı sıra okulda sosyalleşir. Bu anlamda iki eğitim sistemi de değerlendirildiğinde online eğitim ve geleneksel eğitim sisteminin de geliştirilmesi gerekir. Görünen o ki dijitalleşen dünya da online eğitim, geleneksel eğitimi oldukça etkileyecek.

Online Eğitim Mi? Geleneksel Eğitim Mi?

Toplumumuzda geleneksel eğitim yapısı, mecbur olarak verilen kalıplaşmış bir sistem olarak görülmektedir. Sürekli rutin bir döngü ile belli bir saatte okula gidilir, derse girilir, ders bitiminde okuldan çıkılır. Bu döngü içerisinde öğrencinin derse olan ilgisi azalır ve önemini yitirir. Dersin anlaşılır olup olmadığı öğretmen ve öğrenci arasındadır.

Online eğitim ile öğrenci istediği dersi istediği zaman dinler. Anlayamadığı konuyu tekrar dinleme imkanı vardır. İstediği online kaynağa sınırsızca ulaşır. Bu şekilde eğitimden sınırsızca faydalanmış olur ve eğitim kalitesi yükselir.

Diğer yandan da online eğitimin hayatımızı olumsuz etkilediğini, okula gitmeden eğitimin gerçekleşmeyeceğini düşünebiliriz. Öğrencinin başında fiziksel bir öğretmen olmadan, tablet, telefon ve bilgisayardan eğitim almanın mümkün olmadığını düşünebiliriz.

Düşüncemiz ne olursa olsun değişen ve gelişen dijital dünyaya hızla ayak uydurmamız gerek. X, Y,Z kuşaklarının içerisinde, dijital dünya ile en barışık kuşak olan Z kuşağı bu durumda hiç zorlanmayacaktır. Yani çocuklarımız, torunlarımız online eğitime kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Eğitimin yeri ve zamanı yoktur. Öğrenme isteği olan herkes her ortamda öğrenir. Görüldüğü gibi küreselleşen ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada her ne kadar itirazlar ve fikir ayrılıkları olsa da geleneksel eğitime olan ilgi gün geçtikçe azalacaktır.

Online Eğitim ve Geleneksel Eğitim Karşılaştırması

Online Eğitim:

 • Online eğitim kişinin zamanı müsait olduğu her yerden ve her zaman alınabilir. Tek ihtiyaç bilgisayar, telefon, tablet ve internettir.
 • Online eğitim alırken, web üzerinden arama yapma imkanı ile istenilen anda birçok kaynağa hızlı erişim sağlanabilir. Bu sayede çeşitli kaynaklardan bilgi toplanabilir.
 • Online eğitimde eğitim ortamına ve eğitmene yatırım maliyeti azıdır.
 • Öğrenciler bağımsızdır.
 • Eğitim küçük sınıflarda verilebilir. Hatta sadece öğretmenin olduğu bir sınıftan ders anlatımı yapılır.
 • Öğretmen öğretimi kolaylaştıran kişidir.
 • Eğitim esnektir.
 • Kısa ve hızlandırılmış olarak eğitim verilir.
 • Öğretmen ve öğrenci fiziki olarak ayrı mekanda bulunur.
 • Bireysel düzeyde eğitim yapılır.
 • Öğrenci ile kaynaklar arasında ilişki yüksektir.
 • Öğrencide izalosyon, yabancılaşma ve bireysellik oluşturur.

Geleneksel Eğitim:

 • Geleneksel eğitimde sabit bir eğitim mekanına gidilmesi gerekir. Bunun için seyahat etmeli, zaman, emek ve para harcanması gerekir.
 • Geleneksel eğitimde anlatılan içerik sınıf düzenine göre belirlenmiştir. Belli bir kitap, konu ve içeriğe bağlı olarak anlatılır.
 • Geleneksel eğitimde eğitim verecek personele yatırım yapılması gerekir.
 • Öğrenciler öğretmene bağlıdır.
 • Eğitim büyük sınıflarda kalabalık öğrenci grubuna verilir.
 • Öğretmen bilgi sağlayan ve bilgiyi aktaran kişidir.
 • Eğitim amaca yönelik verilir.
 • Uzun zaman diliminde eğitim verilir.
 • Öğretmen ve öğrenci aynı fiziki mekanı paylaşır.
 • Grup bazında eğitim yapılır.
 • Öğrenci sadece ortamda bulunan kaynağı kullanabilir.
 • Öğrencide sosyalleşme, bulunduğu mekana uyum ve girişimcilik oluşturur.

Online Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları

Online Eğitimin Avantajları:

 • Öğrenciyi merkez alan eğitim tarzıdır.
 • Geleneksel eğitimin alınamadığı durumda kurtarıcı eğitim sistemidir.
 • Hem çalışıp, hem de eğitim alma imkanı vardır.
 • İstenilen yerde eğitim alabilirsiniz.
 • Kişinin öğrenme kapasitesine göre eğitim imkanı vardır.
 • Kolay ve hızlı olarak bilgiye erişim imkanı verir.
 • Eğitim maliyeti düşüktür.
 • Etkili ve dinamik bir öğrenme sağlar.
 • İnternet iletişimi olan her yerden eğitime ulaşım kolaydır.
 • Herkes için eşit eğitim imkanı sağlar.
 • Mesafeyi ortadan kaldırır. Bir merkezden tüm dünyaya eğitim olanağı vardır.
 • Eğitmenle, canlı olarak bağlantı kurma imkanı vardır.
 • Video kaydı, ses kaydı, ders notları gibi materyallerle dersler istenilen zamanda ve yerde tekrar edilebilir.
 • Derslere istenilen saatte erişim imkanı vardır.

Online Eğitimin Dezavantajları:

 • Yüz yüze ders alma imkanı yoktur. İletişim çevrimiçi tartışma grupları ve e-mail aracılığıyla gerçekleşir.
 • İyi bir eğitim için teknolojik maliyet gerekir. Hızlı ve iyi çeken bir internet, hızlı çalışan bir bilgisayar, telefon veya tablet gerekir.
 • Öğrenciler ekran karşısında derslere odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü çekebilirler.
 • Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerinden kendileri sorumludur.

Online Eğitim Nedir?

Online eğitim, ders veren kişi ile öğrencinin fiziki olarak aynı ortamda bulunmadığı eğitimin dijital yollarla verildiği eğitim türüdür. Telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden eğitim gerçekleşir. Online eğitimler, eş zamanlı yani canlı veya video, ses dosyası şeklinde gerçekleştirilebilir.

Geleneksel Eğitim Nedir?

Geleneksel eğitim, okulda sınıf ortamında öğretmen liderliğinde tartışma yöntemiyle soru-cevap uygulamalarının yapıldığı eğitim türüdür. Öğretmen bilgi sağlayan ve bilgiyi aktaran kişidir. Anlatılan içerik sınıf düzeyine göre belirlenmiştir.

Online Eğitim ve Geleneksel Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Online eğitim de birebir istenilen ortamda eğitim alırken, geleneksel eğitimde birçok öğrenci ile sınıf ortamında ders işlenir. Online eğitimde eğitim ortamına ve eğitmene yatırım maliyet, geleneksel eğitimde eğitmen için ayrılan maliyet yüksektir. Online eğitimde kısa ve hızlandırılmış eğitim verilirken geleneksel eğitimde uzun zaman diliminde eğitim verilir.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp İletişim