Hayalleriniz Gerçek Olsun...

Ankara, TÜRKİYE

Demirtepe Vip Şubesi: Demirtepe Cad. No:9 Demirtepe
Konur Vip Şubesi: Konur Sok. No:6 Kızılay ANKARA

E-Mail İletişim

info@yorumzeka.com

×

Akran Zorbalığı Nedir?

 Akran zorbalığı önceleri öğrencilerin kendi istekleri yerine gelsin diye diğer öğrencilere uyguladıkları fiziksel şiddet olarak tanımlanmaktaydı. Fakat artık akran zorbalığı biraz daha farklı tanımlanmaktadır. Kurban ve zorba arasında güç dengesizliği bulunan ve tekrarlanan her türlü fiziksel ve psikolojik şiddet, agresif davranış gösterisi akran zorbalığı kategorisine girmektedir. Akran zorbalığı ve şiddet benzer özellikler gösterse de ikisi birbirinden farklı şeylerdir.  Bir eylemin akran zorbalığı olarak görülmesi için yalnızca şiddet içermesi yeterli değildir. “Güç dengesizliği” ve “tekrarlanması” diğer koşullardır. Özellikle çocuk ve ergenlerde sıkça rastlanan akran zorbalığı günümüzün şartlarında artmaktadır.

Neden akran zorbalığı?

Akran zorbalığıyla ilgili yapılan bir araştırmaya göre zorbalığı yapan çocuklar sınıf arkadaşları tarafından “havalı “olarak nitelendirilmişlerdir. Zorbalığa başvuran çocukların arkadaşları tarafından havalı bulunması zorba davranışlarda tekrara yol açmakta ve çocukların bu yolla sosyal hayatlarında kendilerini yeterli hissetmelerini sağlamaktadır. Akran zorbalığı yapan çocuklar güçlü ve özgüvenli karaktere sahip gibi görünseler de çoğunlukla özgüven problemleri yaşadıkları için kendi içlerinde yaşadıkları bu problemlerini başka çocuklara zorbalık yaparak bastırırlar.

Bunların dışında aile içindeki davranışlar ve yakın çevrenin davranışları çocukları zorbalığa itebilir. Çevresi tarafından benzer davranış biçimlerine maruz kalan çocuklar bu davranışı öğrenerek başka çocuklar üzerinde uygulamayı alışkanlık haline getirebilir.

Peki, dünya genelinde oranlar nasıl?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir araştırma sonucunda akran zorbalığında en düşük oranların kızlarda yüzde 13 ve erkeklerde yüzde 28 ile Galler’de; en yüksek oranların ise kızlarda yüzde 67 ve erkeklerde yüzde 78 ile Grönland’da olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonuçlarına göre en yaygın zorbalık türünün sözel zorbalık olduğu, bunu fiziksel zorbalığın takip ettiği, en az görülen zorbalık türünün ise “söylenti yayma” olduğu bildirilmiştir.

Genellikle hangi özelliklere sahip çocuklar akran zorbalığı yaparlar?

Zorbalık yaptığı çocuklardan daha güçlü ancak otokontrolleri daha düşük,

Hakimiyet ve baskı kurma ihtiyacı güçlü,

Öz saygısı düşük, empati yeteneği az,

Zorba arkadaşları olan,

İstismar sorunları yaşayan,

Kurallara uymayan,

Engellenmeye karşı düşük tolerans gösteren çocuklar akran zorbalığı yaparlar.

Hangi özelliklere sahip çocuklar akran zorbalığına maruz kalır?

Öz güveni düşük, kaygılı, hassas ve sessizdirler.

Akranları tarafından beceriksiz, sıklıkla yardıma ihtiyaç duyan kişiler olarak görülürler.

Kendilerini başarısız ve utangaç olarak algılarlar.

Diğer çocuklara göre iletişim başlatmakta daha zayıftırlar.

Çoğunlukla pasif ve itaatkardırlar.

Haklarını aramak ve savunmak konusunda başarısızlardır.

Genellikle ağlama ve geri çekilme şeklinde tepkiler verirler.

Öz saygıları düşüktür.

Arkadaşları tarafından sıklıkla reddedilirler.

Daha az sorumluluk veren ve daha az destekleyen ailelere sahiptirler.

Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda hangi davranış biçimleri gözlenir?

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda kaygı, depresyon, uyuma güçlüğü ve kabus görme, yoğun korku, intihara eğilim gözlenebilir. Ayrıca yeme bozuklukları, başarısızlık, okula gitmede isteksizlik, dikkat eksikliği, aileden fazla para isteme hatta çalma, kendini güvende hissetme ya da savunma ve intikam alma gibi nedenlerle okula silah getirme gibi davranış biçimleri ortaya çıkabilir.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda ileriye dönük hangi psikolojik sorunlar ortaya çıkar?

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda ileriye dönük;

Yüksek düzeyde depresyon,

Olumsuz bir benlik kavramı,

Bir kuşaktan diğerine aktarılma ve kurban olma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Peki, bu durum karşısında aile neler yapabilir?

Aileler, çocuklarına kaliteli zaman ayırmalı; zorbalık davranışlarına karşı dikkatli ve ilgili olmalıdır.

Belli zaman dilimleri içerisinde çocuklarına, onları üzen veya kızdıran arkadaşları olup olmadığını ve bu durumun nasıl gerçekleştiğini sormalılardır. Ailelerin bu tutumu çocuklarının zorbalığa maruz kalmasını veya zorbalık yapmasını önlemede faydalı olacaktır.

Çocuğu zorbalığa karışan aile; öncelikle çocuğunu dikkatlice dinlemeli, ona nasıl yardım edebileceği üzerine düşünmeli.

Zorba ve kurban olan öğrencilerin aileleri, durumu tartışmak yerine çocukların duygularını ve hissettiklerini anlamaya çalışmalıdır.

Zorbalığın nerede ve nasıl ortaya çıktığını öğrenmek, ailelerin yapması gerekenler arasındadır. Bu nedenle aileler, çocuklarını takip etmelidir.

Ganime Nur Özkan

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp İletişim