Hayalleriniz Gerçek Olsun...

Ankara, TÜRKİYE

Demirtepe Vip Şubesi: Demirtepe Cad. No:9 Demirtepe
Konur Vip Şubesi: Konur Sok. No:6 Kızılay ANKARA

E-Mail İletişim

info@yorumzeka.com

×

Ertelenmiş haz, uzun vadede değerli ve kalıcı bir ödül elde etme umuduyla anlık bir zevke(dürtüye) karşı gösterilen dirençtir. Başka bir deyişle, ertelenmiş haz, bireyin, daha sonraki bir ödülü tercih ederek hızlı bir şekilde elde edebileceği ödülün cazibesine direndiğinde bireyin maruz kaldığı süreci tanımlamak için kullanılır. Giderek artan bir literatür, hazzı erteleme becerisini akademik başarı, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık ve sosyal yeterlilik dahil olmak üzere bir dizi başka olumlu sonuçla ilişkilendirmiştir.

Bireyin hazzı erteleme yeteneği, dürtü kontrolü, öz kontrol ve irade gibi diğer benzer becerilerle ilgilidir. Bu becerileri iyi derecede kullanabilen bireylerin hayatın pek çok alanında daha güçlü ve daha başarılı olduklarına dair bilgilere literatürde çokça rastlanmaktadır.

Queens Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi alanında eğitim görevlisi olan Dr. Héfer Bembenutty’nin akademik başarı ve ertelenmiş haz üzerine yaptığı çalışmada da bahsettiği üzere, hazzı erteleme yeteneği, tüm akademik başarıların ve eğitimin temel taşıdır. Öğrenicilerin uzun vadeli akademik ve kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri, hazzı geciktirerek olur. Genel olarak, hazzı erteleme, bir bireyin daha sonra daha değerli olanlar uğruna anında ödüllerden vazgeçme yeteneğini ifade eder. Ayrıca yapılan bu çalışmada hazzı erteleyebilen bireylerin, anlık dürtülere ve ayartmalara kolayca yenik düşen bireylere göre daha yüksek zekaya ve daha yüksek akademik başarıya sahip oldukları ve sosyal olarak daha iyi uyum sağladıkları belirtilmiştir.

Günümüz şartlarında, gelişen teknoloji ile uyaranların artması ve bu uyaranlara ulaşımımızın hatta istemsiz olarak maruz kalma oranımızın katlarca artması ile çevremizin anlık hazlar ile dolu bir mayın tarlasına dönüştüğünü söylemek doğru olacaktır. Eğitim fırsatlarımızı ve potansiyelimizi ortaya koymamıza büyük bir engel teşkil eden bu durum ile mücadele kolay olmasa da, dürtü kontrolü ve irade gibi kavramların egzersizler ile geliştirilebileceği gerçeği, uyaranlar ile boğulan bireyler için bir çıkış yolu olabilecektir.

Öğrencilerimiz için sadece sınav dönemi değil, aynı zamanda gelecekte onları bekleyen eğitim yolculuklarında onlara başarıyı getirecek becerilerden biri olan ertelenmiş haz kavramını desteklemek adına öğrencilerimize önerilerimiz şöyle olacaktır.

1.Bilgiyi edinirken, bu bilgi ile bir şeyler yapabileceğinize dair temel bir inanç geliştirmeyi, kısacası kendinize güvenmeyi seçin.

2.Eğitim alanında ne ile ilgileniyorsanız, bu alana dair bir ilgi geliştirmeye çalışın ve üzerinde çalıştığınız konunun yaşamınızdaki değerini derinden inceleyin.

3. Uğraştığınız konuda ustalaşırken, bu konu üzerinde uğraşmanın size nasıl bir mükafatı olacağını düşünün.

4.Eğer uzun vadede elde edebileceğiniz bir başarının önüne geçen anlık bir haz (telefon ile uğraşmak, televizyon izlemek ya da gereğinden fazla sosyalleşmek, vb.) olduğunu fark ettiğinizde bir adım geri atarak hedefinizden uzaklaşıp uzaklaşmadığınızı değerlendirin.

5.Eğitiminizde karşılaştığınız bilgileri öğrenirken bu bilgileri derinleşmek adına yani sadece yeni bir bilgi öğreniyor gibi kucaklamaya çalışın.

6.Yüksek notlar hedeflerken, ders materyalleri kullanımında ustalaşın.

7.Ders içi etkileşimlerden (hocaya soru sormak ya da bir arkadaşınızla ders konusu ile ilgili tartışırken) çekinmeyin. Önemli olan öğrenmektir.

8.Edindiğiniz bilgileri organize ederek somutlaştırın. Bu bilgilerinize yeniden ulaşmak istediğinizde işlerinizi kolaylaştıracaktır.

9.Sınav sonuçlarınızı ve çalışma biçiminizi dikkatle gözlemleyin. Akademik başarınızı ve sürecinizi derinlemesine analiz edin.

10.Zaman kullanımı konusunda olabildiğince gelişmeye çalışın. Takvim, ders çalışma çizelgesi ya da zamanlayıcılar aracılığıyla zamanı verimli kullanın.

11.Zorluklar ile mücadele edince pes etmeyin. Herkesin yeni şeyler öğrenirken zorlandığını asla unutmayın.

12.Psikolojik ya da eğitimsel yardım almaktan çekinmeyin. Hepimizin yardıma ihtiyacı olduğunu unutmamaya özen gösteriniz.

13.Sınavlardan ya da sunumlardan önce olabildiğince rahatlamaya çalışın. Nefes veya beden egzersizleri kullanarak ‘’an içinde’’ kalmaya çalışın.

14.Düşünce sisteminize ‘’ben bunu başarabilirim’’ inancını yerleştirmeye çalışın. Bunu sıkça tekrarlayarak ve gerekli emeği verdiğinizde her şey daha kolay olacaktır.

15.Amaçlarınıza ulaşamadığınızda objektif bir biçimde değerlendirme yapın. Her deneme başarı ile sonuçlanmaz ancak yeniden deneyerek başarıya bir adım daha yaklaştığınızı unutmayın.

16.Kendinizle konuşurken, peşinden koştuğunuz amaçların önemini vurgulayın. Verdiğiniz emeğin uzun vadede sizin için ne kadar yararlı olacağını olabildiğince çok hatırlamaya çalışın.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp İletişim