Hayalleriniz Gerçek Olsun...

Ankara, TÜRKİYE

Demirtepe Vip Şubesi: Demirtepe Cad. No:9 Demirtepe
Konur Vip Şubesi: Konur Sok. No:6 Kızılay ANKARA

E-Mail İletişim

info@yorumzeka.com

×

SINAVLARA HAZIRLANIRKEN & MOTİVASYON

İnsanlar herhangi bir iş ile uğraşırken belli bir motivasyon ile bu işe bağlanmak durumundadır. Uğraşın devamlı hale gelebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için bu motivasyon gerekmektedir. Mesela tarlasına mısır eken bir çiftçi düşünelim. Tabi ki amacı hasat zamanında iyi ürün alabilmek olacaktır. Bunun için de tarlasına düzenli bir şekilde bakmalıdır ki güzel bir ürün alabilsin. Mısırı ilk başta tarlaya ekmek belki diğer işlere göre çok fazla vakit almayacaktır. Ancak tarlanın bakımını, sulamasını yapmak uzun süreli bir gayret ve devamlılık istemektedir. Bunu yapabilmek için de çiftçinin güçlü bir motivasyona ihtiyacı vardır. Bu  motivasyon ise keyifle tüketilen kaliteli mısır yetiştirmek ve bu üretilen mısırdan iyi bir maddi kazanç sağlamak olabilir. Eğer buna benzer bir motivasyon kaynağı olmasa çiftçi tarlanın bakımını düzenli olarak yapmayacak ve böylelikle de iyi bir ürün elde edemeyecektir. Bir çiftçinin işini daha güzel yapabilmesi için iyi ürün yetiştirme motivasyonu ile işine dört elle sarılması onu daha başarılı yapacaktır. Bu durumu, tüm iş alanlarına genellemek mümkündür. Bir araba tamircisi, elektrik mühendisi, doktor veya üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin işini daha güzel ve verimli olarak yapabilmesi için belli bir motivasyon kaynağına ihtiyacı vardır.

            Eğitim içerisinde öğrencilerin bazılarının karşılaştıkları sorunları çözmede daha istekli olduğu görülürken bazıları çok da hevesli olmamaktadır. Öğrenciler arasındaki bu farkın oluşmasındaki en önemli etken güdülenmedir. Güdülenme, bir davranışı gerçekleştirmek için istekli bir şekilde harekete geçmek demektir. Motivasyon ve güdülenme birbiri yerine kullanılan kavramlar olsa da güdülenme bir davranış için harekete geçirici güç olarak tanımlanabilir. Motivasyon ise bu harekete geçiren gücün devamlılığını sağlamaktadır. Başarıya ulaşmak için öncelikle güdülenmiş olmak ve sonrasında motive bir şekilde çalışmaya devam etmek gerekmektedir. Motivasyonu sağlamak için içsel ve dışsal motivasyon kaynakları etkili olmaktadır. İçsel motivasyon, öğrencinin başka bir ödüle ihtiyaç duymadan severek, yapılan işin kendisinden haz duyarak çalışma devamlılığını sağlamasıdır. İşte bu şekilde merak duyarak, öğrenmekten keyif alarak sürdürülen ders çalışma içsel motivasyon sonucu olmaktadır. Dışsal motivasyon ise ders çalışmak için dışarıdan gelecek bir ödüle ihtiyaç duyulmasıdır. Öğretmenin gözüne girmek için ders çalışan bir öğrenci dışsal motivasyonu kullanmaktadır. İçsel ve dışsal motivasyonun her ikisi de ders çalışmak için olumlu etki yapmaktadır. Ancak bu dışsal motivasyon kaynaklarını da içsel motivasyon haline getirdikçe öğrencinin daha başarılı hale gelmesi mümkün olmaktadır.

Güdülenme ile Başarı İlişkisi

            Yetenek ve zekanın ders başarısında oldukça etkili olduğu bilinen bir durumdur. Sadece bunların yeterli olmadığı da gerçektir. Güdülenmiş yani meraklı bir şekilde öğrenmeye istekli olarak dersin başına oturan öğrencinin başarılı olma ihtimali bir hayli artmaktadır. Her ne kadar zeki ve potansiyeli yüksek bir öğrenci bile olsa güdülenme yüksek değilse başarı ihtimali oldukça düşmektedir. Yüksek güdülenme, merak duygusunun artmasına ve öğrendikçe duyulan hazzın yükselmesine yardımcı olur. Motive olmadan ders çalışan öğrencinin öğrenme düzeyi düşük olmaktadır. Burada içsel ve dışsal motivasyon kaynakları da etkilidir. Sevilen bir öğretmenin dersinden öğrencilerin çoğunun daha yüksek notlar aldığı bilinmektedir. İlk başta öğretmeni sevdiği için ders çalışan öğrenci, sonraları dersi öğrendikçe keyif almaya başlar. Böylelikle öğretmene sevgisinden, dışsal motivasyon kaynaklı, ders çalışan öğrenci; ders çalışmaktan keyif almaya başladığı için içsel motivasyonu sağlamıştır. Bu durum da başarılı olmasına daha çok katkı sunmuştur.

Motivasyon İçin Neler Yapılabilir?

             Her insanın farklı yönleri ve çok farklı özellikleri bulunmaktadır. Hâl böyle olunca da bireylerin motive olması için farklı şeyler gerekmektedir. Öğrenciyi motive etmek için öğrenciyi, öğretmenin ve velinin daha iyi tanıması önemli olmaktadır. Öğrenciyi iyi tanıyınca ne gibi şeylerin onu daha iyi motive edeceği kolay tespit edilebilmektedir. Bunun için de öğrencinin ihtiyacını bilmek faydalı olacaktır. Kimi öğrenci merak duygusu ile yeni bir şeyler öğrenmek için ders çalışırken kimi öğrenci ise sadece sınavda çıkacağı için çalışmaktadır. Öğrencinin durumuna, istek ve ihtiyaçlarına göre yaklaşmak bu noktada önemlidir. Öğrenciyi harekete geçiren nedir? Öğrencinin devamlılığını sağlayan nedir? Öğrencinin hedefe ulaşmak için ısrar etmesini sağlayan nedir? Bu gibi soruların cevabını bulmak oldukça önemlidir. Öğrenciler de bu soruları kendilerine sorarak kendilerini motive eden şeyleri bulabilir. Bunun yanı sıra öğrenciye destek olmaya çalışan velilerin ve eğitimcilerin de öğrenci ile güçlü bir iletişim kanalı yakalayarak bu bilgilere ulaşabilmesi, motivasyonu sağlamak için faydalı olacaktır. Ailelerin motivasyon için yapabileceği en olumlu davranış, öğrenciyle kurulabilecek iyi bir iletişim olacaktır. Öğrencinin günlük hâline ve derslerine yönelik ilgi göstermek,  ailenin genci önemsediğini hissettirmek ve bir desteğe ihtiyacı olduğu zaman yanında olduğunuzu fark ettirmek bu yaşlardaki bireyler için oldukça önemlidir. Geleceğe yönelik hedefleri için sohbet etmek de güdüleyici olabilmektedir. Bunun yanı sıra ailelerin ve öğretmenlerin öğrencideki olumlu gördükleri davranışları takdir etmesi, sözlü olarak olumlu geri bildirimde bulunması çoğu zaman motivasyonu artırıcı olmaktadır.

Öğrenciler İçin Motivasyonel Teknikler

Verimli ders çalışma için yapılması gerekenler motivasyonu artırıcı olmaktadır. Çalışma alanının temiz ve düzenli olması, dikkati dağıtan nesne ve cihazların ortadan kalkmış olması verimin artmasını sağlamaktadır. Ders çalışma ortamının sıcaklığı ve ortam ışığının sağlıklı olması önemlidir. Öğrencinin fiziksel gereksinimlerinin yeterince doyurulmuş olması gerekmektedir. Günlük yeterli sürede uyumak oldukça önemlidir. Dengeli ve yeterli beslenme fiziksel ve ruhsal dünyamızın sağlığı ve odaklanmayı sağlayabilmek için gereklidir. Aşırı aç veya çok tok olunan zamanlarda derse odaklanmak daha zor olacaktır. Bu sayılan temel noktalar sağlandıktan sonra çalışılan ders daha verimli ve motive edici olmaktadır. Bu temel bilgilerin yanında aşağıda sıralananlar da motivasyonu artırıcı olabilmektedir.

1. Uyandıktan biraz sonra ve yatmadan önce yapılan tekrarlar dersi aklımızda tutmamıza yardımcı olduğu için motive edicidir.

2. Gün içerisinde daha mutlu olunan saatlerde ve sevdiğiniz yerlerde zorlanılan derslere çalışmak, odaklanmanıza ve biraz daha motive olmanıza yardımcı olacaktır.

3. Verimli olduğunuz ve henüz yorulmadığınız saatlerde zor gelen derslere çalışmak, öğrenmenize yardımcı olacaktır. İyi öğrenebilmeniz de motivasyonunuzun devam etmesini sağlayacaktır.  

4. Kısa süreli hedefler koyarak çalışmak da sizi motive edecektir. Günlük belli sayıda soru hedefleri koymak veya çalışılacak süreye yönelik hedefler koymak motivasyonu artıracaktır.

5. Uzun süreli hedefler de güdülenmeyi artıracaktır. Bir üniversite veya başarı sıralaması hedefimizin olması da ne için çalıştığımızı bize hatırlatıcı olacaktır. Net bir hedefimiz olması çalışma hevesimizi artıracaktır. Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Rotası belli olmayan öğrenciyi de hiç kimse motive edemez.

6. Hedeflerimizi somut bir şekilde ortaya koymak da önemlidir. Görsel veya yazılı olarak hedeflerimizi ortaya koymalıyız. Sık sık göreceğimiz bir yere asarak kendimize sürekli hatırlatmalıyız. Bu hedefi görmek motivasyonumuzu devamlı hale getirmeye yardımcı olacaktır.

7. Kısa süreli hedeflerin sonuna küçük ödüller koymak da ekstra motive kaynağı olacaktır.

8. Telefon, bilgisayar gibi dikkat dağıtıcılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar motivasyon azaltıcı olmaktadır. Özellikle ders çalışma saatlerinde ve ders molalarında kullanmamak ve uzak bir yerde bırakmak motivasyonumuzun devamlılığını sağlayacaktır.

                                                                                                                                                            Psikolojik Danışman Ahmet Melih Açıkgöz

KAYNAKÇA

Akbaba, Sırrı. ‘’Eğitimde Motivasyon’’.  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2006).

Ergül, Hüseyin Fazlı. ‘’Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri’’.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4/14 (2005), 67-79.

İlhan, Tahsin. ‘Motivasyon (Güdülenme) Teknikleri’’. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 1 (2014), 107-120.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp İletişim