Hayalleriniz Gerçek Olsun...

Ankara, TÜRKİYE

Demirtepe Vip Şubesi: Demirtepe Cad. No:9 Demirtepe
Konur Vip Şubesi: Konur Sok. No:6 Kızılay ANKARA

E-Mail İletişim

info@yorumzeka.com

×

Sınav zamanı yaklaştıkça öğrencileri ve ailelerini artan sınav kaygısı beklemektedir. Bu artan kaygı öğrencilerde öz saygı düşmesine yol açarken akademik yönden performans yetersizliğine neden olabilir. Gelin hep birlikte öz saygı kavramına bir göz atalım.

Öz saygı, sadece kendinizi sevmek değil, aynı zamanda kendinize değer, haysiyet ve saygı da kazandırmaktır. Olumlu benlik saygısı aynı zamanda yeteneğinize inanmak (öğrenmek, başarmak ve dünyaya katkıda bulunmak) ve kendi başınıza bir şeyler yapma özerkliği anlamına gelir. Bu, fikirlerinizin, duygularınızın ve fikirlerinizin değerli olduğunu düşündüğünüz sonucunu ortaya çıkarır. Fikirlerin değerli olduğunun düşüncesi akademik gelişim ile oldukça ilişkilidir. 
Başka bir deyişle, benlik saygısı, kendiniz hakkındaki yargınızdır; kendiniz hakkında ne düşündüğünüzü, neye değer verdiğinizi ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu kapsar. Aynı zamanda, başkalarının size karşı nasıl bir tutum sergilediğini, size nasıl davrandığını ve size gösterilen değeri nasıl hissettiğinizle de ilgilidir.  
Benlik saygısı tamamen tek bir şeye veya düşüncelere bağlı değildir. Bunun yerine, bir kişinin benlik saygısı; kişiliğiniz, başarılarınız, yetenekleriniz, geçmişiniz, deneyimleriniz, romantik ya da sosyal ilişkileriniz ve fiziksel bedeninizin algısı ve ayrıca dünyayı nasıl yorumladığınız ile ilişkilidir. 
Sınav süresince; özellikle kaygının artıp, netlerin düştüğü dönemlerde öğrencilerin öz saygısında anlamlı bir düşme meydana gelebilir. Bu durumda aileler ve sınava hazırlanan öğrenciler için ilk etapta fark edilmesi gereken koşul öz saygıdaki düşmenin oldukça doğal olduğudur. Ailelere düşen görev çocuklarına sınav sonuçlarından bağımsız, her koşulda yanlarını olduğunu hissettirmektir. Çocuğunuz ile iletişimde sınav ile ilgili görüşlerini sormak sınava algısını anlamak yönünde iyi bir adım olabilir. Sınava fazla olarak anlam yükleyen öğrencilerde akademik performans düşmesine bağlı olarak öz saygıda düşme gözlenir. Sıkça yapılan, sosyal medyadan uzak, sınava hazırlanan öğrencinin hislerini, düşüncelerini içeren sohbetler öğrencinin öz saygısını yeniden kazanması yönünde etkilidir ve gereklidir. Bir diğer adım ise öğrencilere sınava yönelik beklentilerinizi yansıtırken oldukça dikkatli olmanızdır: öğrenciye sınav sürecinde fazla beklenti yüklemek öz saygısını ciddi bir oranda düşürebilir. Hata ya da düşüş yaşadığında sık sık “Elinden geleni yapmasının” önemli olduğunun, çabasının sizlerce görüldüğünün vurgulanması yine duygu ve kaygı düzenlemekte oldukça etkilidir. Çocuğunuzun olumlu yanlarına odaklanmak, çabasının takdiri kadar etkili bir yöntemdir. 
Öğrencilerimizin ise sınav odaklanmak yerine sınav hazırlık sürecine odaklanması kendilerini iyi hissetmesine dolayısıyla öz saygının artmasına yol açar. İyi hazırlanılmış bir sınavın yüksek öz saygıyla ilişkin olduğunu unutmayın çok sevgili öğrencilerimiz J Bu sebeple çalışmayı ve öğrenmeyi bırakmadan yola devam edebilmek değerlidir. 
Son sözde ise siz sevgili velilerimiz öğrencilerin gözlerinizde değeri çok büyük bu sebeple onların iyiliği için sizlerin de emekleri yadsınamaz bir gerçek. Bu değeri ifade ederken sizlerden istediğimiz öğrencilerin duygularına, algılarına gereken önemi ve özeni hissettirmeniz. Böylelikle öz saygısını kazanan öğrenci akademik değil sadece hayatın her alanında kendini temsil ve ifadede hiçbir zorlukla karşılaşmayacak ya da zorlukların üstesinden gelebilecek yetkinlikte olacaktır.
 
 
 
Psikolog Melis Oktar

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp İletişim